Rekrutacja do POSM I st.

Rekrutacja do klasy I Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Emila Młynarskiego

WYNIKI postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w hallu budynku Małej Miodowej (ul. Miodowa 22 d) w piątek 15 marca 2019 o godz. 12.00.

Osoby zakwalifikowane i przyjęte prosimy o złożenie deklaracji o podjęciu nauki w naszej Szkole w terminie do 25 marca 2019 r. 

Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie szkoły (budynek Miodowa 22d), a także do pobrania tutaj.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie Szkoły w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki.


Rekrutacja ogłoszona w dniach 1-27 lutego 2019 dotyczy jedynie klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego.

Przyjęcia do klas wyższych odbywają się w trybie egzaminów kwalifikacyjnych i regulowane są odrębnymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. z 2014 r., poz. 686, §11-16)


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w dokumentach udostępnionych poniżej:

Pobierz - Informator

Pobierz - Informacja


Pobierz - Regulamin Rekrutacji do POSM

Pobierz - Załącznik nr 1

Pobierz - Załącznik nr 2

Pobierz - Załącznik nr 3


Zapraszamy także na lekcje otwarte dla kandydatów do POSM I st. Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się tutaj.